"Kleine Voetjes" is een particuliere opvanginstelling waar kindjes van 0 tot 3 jaar terecht kunnen. Wij staan onder toezicht van kind en gezin.

Opvoeden is een belangrijke taak die wij samen met u willen delen. Ouders zijn altijd welkom bij ons. Zij kunnen steeds een kijkje komen nemen of een praatje maken, niet alleen bij het brengen en halen, maar ook gedurende de dag. Onze deur is nooit gesloten. Ook therapeuten, (kinesitherapeut, logopedisten, ...) kunnen bij ons terecht.

De eerste jaren zijn zeer bepalend voor uw kindje, wij zorgen ervoor dat het zich veilig en geborgen voelt om zo zijn volledige ontwikkeling te stimuleren. Ruimte voor het pedagogische aspect staat centraal. In een verticale leefgroep leren kinderen samenleven met jongere en oudere kinderen. Dit komt hun sociale gedrag ten goede. De jongere kinderen worden daarbij steeds optimaal gestimuleerd door de oudere. Heel belangrijk is de positieve invloed op de totaalontwikkeling. Door het werken in een kleine groep kan voldoende tijd worden besteed naar "zelfredzaamheid" toe.

De maaltijden worden door ons ter plaatse bereid. Wij gebruiken steeds verse groenten en fruit. Het menu hangt uit aan het mededelingenbord. Baby's worden gevoed op hun eigen ritme. Voor peuters gaat het er ongeveer als volgt aan toe:

  • 9u30: Soep
  • 11u30: Warme maaltijd
  • 15u00: Melk en fruitdessert

Bij ons wordt veel gespeeld met water, zand, verf, klei, ... Hou er rekening mee dat kleertjes vuil kunnen worden !